Polski Kościół
Latającego Potwora Spaghetti

Otwarty List do Rady Szkoły w Kansas

Piszę do Państwa, gdyż zaniepokoił mnie fakt, że zastanawiacie się czy nie wprowadzić do planu nauczania teorii Inteligentnego Projektu na równi z teorią Ewolucji. Wszyscy możemy się zgodzić, że dla uczniów ważnym jest usłyszenie o wielu punktach widzenia, aby mogli wybrać teorię, która ma dla nich najwięcej sensu. Martwi mnie jednak fakt, że uczniowie usłyszą wyłącznie o jednej teorii Inteligentnego Projektu.

Pamiętajmy, że jest wiele teorii Inteligentnego Projektu. W wielu takich teoriach na całym świecie głoszone jest silne przekonanie, że Wszechświat został stworzony przez Latającego Potwora Spaghetti. To On stworzył wszystko to co widzimy i wszystko to co odczuwamy. Jesteśmy wielce przekonani, że przytłaczające dowody naukowe na poparcie teorii Ewolucji nie są przypadkowe, i wierzymy, że zostały rozmyślnie stworzone przez Niego.

Dlatego też, piszę dziś do Państwa, aby oficjalnie zażądać wprowadzenia tej alternatywnej teorii do programu nauczania w szkołach, obok dwóch poprzednich teorii. Dodatkowo, odważę się powiedzieć, że jeżeli tego nie uczynicie, będziemy zmuszeni podjąć odpowiednie kroki prawne. Chyba widzicie do czego zmierzam. Jeżeli Inteligentny Projekt nie jest oparty na wierze, a na naukowej teorii, jak się uważa, to musicie pozwolić aby i nasza teoria była nauczana, gdyż ona również nie jest oparta na wierze, a na nauce.

Niektórzy mogą uznać to za niewiarygodne, więc pozwólcie że opowiem trochę o naszych przekonaniach. Mamy dowody że Latający Potwór Spaghetti stworzył Wszechświat. Nikt z nas, oczywiście, nie był wtedy by to zobaczyć, ale mamy o tym źródła pisane. Posiadamy liczne przydługawe dzieła tłumaczące wszystkie szczegóły Jego mocy. Możecie być zaskoczeni, ale jest nas już 10 milionów, a liczba ta ciągle rośnie. Z natury staramy się być niepubliczni , gdyż wielu ludzi zarzuca nam, że nasze przekonania nie opierają się na namacalnych dowodach.

Ludzie ci nie rozumieją, że On stworzył Świat w taki sposób byśmy myśleli, że jest on starszy niż w rzeczywistości. Na przykład, naukowcy mogą przeprowadzić datowanie metodą węglową pewnego artefaktu. Dowiedzą się że w przybliżeniu 75% węgla C14 uległo rozpadowi spowodowanemu emisją elektronów w Azot-14, na tej podstawie wnioskują, że ten artefakt ma w przybliżeniu 10,000 lat, gdyż wiek rozpadu połowicznego węgla C14 ma 5,730 lat. Naukowcy ci, nie wiedzą jednak, że za każdym razem gdy robią te badania, Latający Potwór Spaghetti jest przy nich i zmienia wyniki swoim Makaronowatym Odnóżem. Mamy niezliczone teksty, które opisują jak to jest możliwe i dlaczego to robi. Jest On oczywiście niewidzialny i może przenikać przez materię bez problemu.

Jestem pewien, że teraz już zdajecie sobię sprawę jak ważnym jest aby nauczać uczniów tej alternatywnej teorii. Najważniejszym dla nas, jest abyście zrozumieli, że wszelkie namacalne dowody są utajniane przez Latającego Potwora Spaghetti. Ponadto, uznajemy że byłoby obraźliwym nauczanie naszych przekonań bez noszenia Jego wybranego ubrania, którym jest oczywiście pełen strój pirata. Nie mogę wyrazić, jak bardzo jest to ważne i niestety nie mogę wyjaśnić dlaczego tak jest, gdyż wydaje mi się, że ten list jest już zbyt długi. W uproszczeniu mogę powiedzieć że On staje się bardzo zły gdy warunek ten nie zostaje dopełniony.

Możecie być zainteresowani również tym, że efekt cieplarniany, trzęsienia ziemi, huragany oraz inne katastrofy naturalne są spowodowane zmniejszającą się liczbą Piratów od 1800 roku. Specjalnie dlatego, załączyłem wykres przybliżonej liczby Piratów w odniesieniu do średniej światowej temperatury przez ostatnie 200 lat. Jak widzicie, jest silna statystyczna zależność między Piratami a temperaturą.

Konkludując, dziękuję za czas poświęcony na zrozumienie naszych poglądów i przekonań. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać wagę nauczania tej teorii w szkole. Oczywiście będziemy mogli wyszkolić nauczycieli w tej materii. Z niecierpliwością oczekuję Waszej odpowiedzi i mam nadzieję, że nie będzie trzeba stosować kroków prawnych. Wszyscy możemy z łatwością wyobrazić sobie przyszłość, w której te trzy teorie będą traktowane na równi w szkołach w całym kraju, a ostatecznie i na całym Świecie. Jedna trzecia uwagi dla Inteligentnego Projektu, jedna trzecia dla Latającego Potworo Spaghettyizmu (Pastafarianizmu) i jedna trzecia dla logicznych założeń opartych na przytłaczających namacalnych dowodach.

Z poważaniem, 
Bobby Henderson, zaniepokojony obywatel.

P.S. Załączyłem artystyczne wyobrażenie Jego tworzącego górę, drzewa i karła. Pamiętajmy, wszyscy jesteśmy Jego stworzeniami.